Privacy voorwaarden

We gebruiken functionele, analytische en advertentie cookies om jouw online ervaring beter te maken.

Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze bezoekers. Op deze pagina vind je meer informatie over hoe wij jouw privacy waarborgen.

Beregeningstechniek Shop, gevestigd aan de Voort 5, 5521 PG, Eersel te Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Web: www.beregeningstechniekshop.nl
Adres:  Voort 5, 5521 PG, Eersel
Tel: 0497 571 291

Janne Jansen is de Functionaris Gegevensbescherming van Beregeningstechniek Shop. Zij is te bereiken via info@beregeningstechniekshop.nl

Wij verzamelen persoonlijke gegevens als je deze vrijwillig verstrekt wanneer je contact met ons opneemt (bijv. via het contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat wij in deze gevallen de gegevens nodig hebben voor het verwerken van uw contact of het openen van een klantaccount. Welke gegevens worden verzameld, kun je aflezen aan de hand van de verschillende invoerformulieren. Wij gebruiken de door jouw verstrekte gegevens om je vragen te verwerken.

Hoe komen wij aan je gegevens?

Als je gebruik maakt van de website, dan laat je soms persoonsgegevens bij ons achter. Je laat op de volgende manieren je gegevens bij ons achter:

  • Navigatie door de website
  • Invullen van formulieren
  • Aanmelden voor nieuwsbrief

Disclaimer: Onze website en diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@beregeningstechniekshop.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief, indien je jezelf hiervoor vrijwillig aanmeld;
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
  • Verzamelen en analyseren van statistieken ten einde de website te optimaliseren;

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren als bewaartermijn 365 dagen.

Delen met derden: Beregeningstechniek Shop verstrekt geen gevoelige persoonsinformatie met derden.

Om de gebruikerservaring op onze website te verbeteren en je in staat te stellen bepaalde functies ervan te gebruiken of marktonderzoek uit te voeren, wordt op sommige pagina’s van deze website gebruik gemaakt van de zogenaamde cookies. Dit dient de bescherming van onze legitieme belangen in de geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod. Een cookie is een klein tekstbestand dat automatisch wordt opgeslagen op je eindapparaat.

Sommige van de cookies die wij gebruiken, worden verwijderd nadat je de browsersessie hebt afgesloten, d.w.z. wanneer je de browser sluit (dat zijn de zogenaamde sessiecookies). Andere cookies worden opgeslagen op je eindgebruikersapparaat en stellen ons in staat je browser te herkennen wanneer je ons opnieuw bezoekt (permanente cookies). Om de bewaarperiode van cookies te controleren, kun je de functie Overzicht in de cookie-instellingen van uw webbrowser gebruiken. Je kunt de browser zo configureren dat deze je informeert wanneer een pagina cookies gebruikt en per geval beslist of je de cookies op een bepaalde website of in het algemeen accepteert of weigert. Elke browser heeft een ander beleid voor het beheren van de cookie-instellingen. Het beleid van de browser wordt beschreven in het Help-menu van elke browser en legt uit hoe jij jouw cookie-instellingen kunt wijzigen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Beregeningstechniek Shop en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@beregeningstechniekshop.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beregeningstechniek Shop neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ons contactformulier.